REKLAMACJE

Przedmiotem sprzedaży są artykuły nowe, wolne od wad. Reklamacje dotyczące wad produktów mogą Państwo składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Reklamacje można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@peoni.pl lub pisemnie pod adresem
Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane osobowe i kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, takich jak rodzaj i data wystąpienia wady. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dostępnego poniżej. Proszę pamiętać, że po otrzymaniu przesyłki Klient ma prawo rozpakować ją w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny. Następnie należy skontaktować się ze Sklepem.

Formularz reklamacji

ZWROTY

Jeśli zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań można dokonać zwrotu zakupionych artykułów w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy mogą Państwo wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@peoni.pl lub listownie na adres Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna znajdą Państwo poniżej, jednak korzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania przez nas informacji o odstąpieniu od umowy. Następnie zwracane artykuły należy zapakować w taki sposób, aby nie ucierpiały w transporcie i odesłać na adres: Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a 88-430 Janowiec Wielkopolski. Przesyłkę ze zwracanymi artykułami należy wysłać na swój koszt. Przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane. W ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki bądź dowodu jej nadania nastąpi zwrot wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia przesyłki do Państwa. Zwrotu dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich korzystali Państwo w pierwotnej transakcji lub za pomocą innego środka płatności, jeśli wyrażą Państwo zgodę.

Formularz odstąpienia od umowy kupna